Odhalenie Tajomstva | KABBALAH CENTRE EUROPE AND AFRICA

Odhalenie Tajomstva

Odhalenie Tajomstva

Učenia, na ktorých Kabala spočíva a na ktoré nadväzuje, jestvovali od prvopočiatku. Prvá písomná zbierka tohto prastarého súboru múdrosti a poznania sa nazýva Kniha Stvorenia. Tento prastarý dokument spred 4000 rokov nám pomáha porozumieť tajomstvám vesmíru. Keby sme sa ho však pokúšali otvoriť a snažiť sa jeho prostredníctvom pochopiť zmysel nášho bytia, ale porozumieť dôvodom, prečo nie vždy všetko ide tak, ako si to želáme, vynaložili by sme nesmierne veľa námahy na rozlúštenie jeho významu.

Pred dvoma tisícročiami bol však v Izraeli zjavený rabínovi Šimonovi bar Jóchajovi hlavný súbor týchto starovekých učeni, nazvaný Zohar, alebo tiež Kniha Nádhery. Šimon bar Jóchaj vysvetľuje, že príbehy obsiahnuté v Tóre (známej aj ako Päť kníh Mojžišových, alebo tiež Starý zákon), nie sú určené na to, aby sme im porozumeli na úrovni slova.

Ide skôr o akési analógie alebo šifru, ktorá odkrýva vnútorné princípy fungovania vesmíru na duchovnej úrovni. Rozšifrovanie tohto významného spisu nás zároveň poúča, že na to, aby sme dosiahli naplnenie, musíme ísť hlbšie - pátrať po podstate fungovania vesmíru. Staroveké učenia boli rozšifrované v Zohare. Kapitolu za kapitolou nám Zohar objasňuje všetky biblické príbehy a vysvetľuje nám ich duchovný význam.

Po celé stáročia bolo štúdium Kabaly privilégiom učencov židovského pôvodu - zväčša sa ním zaoberali učení muži nad 40 rokov - a zakázané všetkým ostatným. No ani úloha kabalistov nebola ľahká. Ich úsilie sprístupniť Kabalu a učenie obsiahnuté v Zohare ľuďom na celom svete, bez ohľadu na vierovyznanie, či povolanie, bolo ostro napádané duchovným establishmentom. Životy mnohých sa tak ocitli v ruinách, a nejeden učenec podstúpil muky.

Preto sa štúdium Kabaly stalo utajenou aktivitou, až kým sa v roku 1968 Rav Berg (Rav označuje Učiteľa) nestal riaditeľom Centra pre štúdium Kabaly. V tom čase Rav Berg spolu so svojou manželkou nástojili na tom, aby bola Kabala prístupná každému bez ohľadu na rasovú alebo rodovú príslušnosť, čí náboženské presvedčenie. Na duchovnej ceste predsa hľadáme opätovné spojenie s Duchom. Duch nemá meno, nie je teda kresťanský, židovský, ba ani buddhistický - nemožno ho vtesnať do šablón obmedzujúcich pomenovaní. Je to Duch - a ten predsa nepozná hranice viery: hranice, ktoré si stanovila naša spoločnosť. Je bezpohlavný. Všetkým by malo byť dopriate splynúť s jeho múdrosťou.

Otvoriť brány Kabaly celému svetu však nebolo jednoduché. Z historického hľadiska bola Kabala určená len pre tých najosvietenejších učencov. Sprístupniť ju všetkým tým, ktorí prejavili záujem o toto poznanie, znamenalo zároveň poprieť tradíciu pretrvávajúcu štyritisíc rokov. No napriek všetkým prekážkam si štúdium Kabaly nachádzalo čoraz viac stúpencov a z malého izraelského Centra pre štúdium Kabaly sa časom stala celosvetovo uznávaná inštitúcia, ktorá sa dnes pýši 40 pobočkami v rôznych krajinách sveta a zastrešuje vyše sto študijných skupín, v ktorých sa vzdelávali takmer 4 milióny študentov.