Staroveká Múdrosť | KABBALAH CENTRE EUROPE AND AFRICA

Staroveká Múdrosť

STAROVEKÁ MÚDROSŤ

Približne pred 4000 rokmi bol svetu zo zásahu Božej prozreteľnosti zjavený súbor pravidiel. Tento staroveký súbor zjavení odhaľuje všetky tajomstvá ľudstva: je akýmsi kľúčom k odkrytiu tajomstiev vesmíru. Je to univerzálna teória fungovania vesmíru, ktorej zástancom bol aj Einstein (tzv. Teória veľkého zjednotenia). Tento jedinečný systém, v ktorom sa snúbia princípy logiky a fenomenálnej technológie dokáže zmeniť Váš pohľad na život. Je to najstarší posvätný dokument, aký poznáme, naplnený múdrosťou a poznaním. Tento ucelený súbor pravidiel a metodologických postupov, ktorý je autentickým návodom na plnohodnotný život, je známy ako Kabala.

V ostatných rokoch, milióny mužov a žien objavili Kabalu a zmenili svoje životy k lepšiemu. Čaro Kabaly pomôže pretransformovať aj ten Váš. Zákonitosti vesmíru sú nemenné a každému, kto sa im naučí porozumieť, prinesú naplnenie.

Kabala nás taktiež učí, ako sa zbaviť chaosu vôkol nás a podieľať sa na fungovaní vesmíru tak, ako to pre nás zamýšľal Stvoriteľ. Naučíme sa, čo chaos v skutočnosti je, a dokážeme porozumieť výzvam, ktoré nás v podobe ťažkostí a drobných mrzutostí každým dňom vyvádzajú z miery. Pochopíme, že takáto životná skúsenosť nám nikdy nebola predurčená. Okrem toho objavíme mocné nástroje na odstránenie chaosu, ktorý nahradíme harmóniou, láskou a plnosťou.

Svet, v ktorom žijeme, totiž funguje na základe jasne stanovených vyšších zákonitostí. Nie vždy sme si ich vedomí, a preto ich ani nevyužívame vo svojej každodennej praxi. No teraz, s pomocou Kabaly, Vám tieto zákony budú objasnené spôsobom, akému porozumiete. Hlbšie porozumiete zmyslu Vašich životov a naučíte sa, ako žiť bez toho, aby Vás dennodenne sprevádzal chaos. V tom spočíva kúzlo Kabaly a jej moc.

Ste na prahu veľkého objavu - onedlho sa Vám vyjaví skrytý zmysel života.

Zdá sa nepravdepodobné, že poznanie, ktoré bolo zjavené ľudstvu pre vyše 4000 rokmi, by mohlo mať svoje opodstatnenie v živote moderného človeka. Skutočnosť je však taká, že potreba takéhoto poznania ešte nikdy nebola naliehavejšia, než je tomu dnes. Kabala nie je náboženským systémom - nie je dogmatická a nesnaží sa Vás za každú cenu získať. Čo je však ešte dôležitejšie: Kabala nie je nikoho osobný názor na to, ako funguje vesmír. Kabala je skrátka večné poznanie, pre ktoré práve nadišiel čas.