هدف چيست؟ | KABBALAH CENTRE EUROPE AND AFRICA

هدف چيست؟

هدف چيست؟

هدف چيست؟

هدف چيست؟

همگي ما خواهان درك بهتری از خودمان، زندگي خوشبخت تر و کامیاب تری هستیم و داشتن تجربه غني تری كه چه کسی هستيم و اینجاییم که در چه چیزهایی مشارکت کنیم.
همه ما ميخواهيم شاد باشيم و در حقيقت، اغلب ما واقعاً خواسته هاي یکسانی در زندگي داريم:

  • ميخواهيم دوست داشته باشيم و دوست داشته شويم
  • ميخواهيم بهترين روابط انساني را داشته باشيم
  • ميخواهيم از منابع مالی لذت ببريم و احساس امنيت كنيم
  • ميخواهيم سلامتي كامل داشته باشيم
  • ميخواهيم فرزندانمان شاد و امن باشند...

...و ما سوالاتي داريم، سوالات بسیار زيادی. عمیقاً، همه ما ميخواهيم معناي زندگيمان را بفهميم.

زمان كودکی، "ممكنه متعجب شده باشيد كه چرا من متولد شده ام؟ هدف زندگي من چيست ؟" سپس بزرگتر ميشويم و مشغول زندگي میشویم.
بايد اجاره بپردازيم، زندگي تشكيل بدهيم، شغل و کاری را داشته باشیم، مواد غذایی تهیه کنیم. بعضي اوقات، در نهايت خستگي، به گوشه زندگي سر ميخوريم و یک زندگي ماشيني داریم و دیگر سوالات عميق و ريشه اي را كه در كودكي ما را مجذوب ميكرد را نمی پرسیم و فراموش می کنیم.

اما آيا ما باید کاری انجام بدهیم؟ آيا بهتر نيست به رشد و پيشرفت خودمان ادامه بدهيم و همچنان متعجب باشیم و هدفمان را در زندگی دريابيم؟ و به پتانسيل واقعی خودمان دست پيدا کنيم؟

همه ما در يک سطح مشخص از پستی و بلنديهای زندگی قرار گرفته ايم. یک روز حس خوبي برای خودمان داریم، روز بعد كمي افسرده و
دلسرد میشويم. یک روز با شریک شادیم، روز بعد از او جدا میشويم. یک روز پول در بانك داريم، روز بعد حسابمان خالي است.

آيا بايد زندگي اينقدر سخت و دشوار باشد؟ آيا امکان دارد تا موقعيتهای زندگی طوری باشند كه از يك نقطه شروع شوند و هر روز فقط رشد كنند و بهتر شوند؟ آيا چنين چيزی ممكن است؟ آيا راهی وجود دارد تا به چيزهايی كه در زندگی ميخواهم برسم؟

بله، راهی وجود دارد. نه تنها اين، بلكه همیشه اين فرصت را داريد تا سرنوشتتان را تغيير بدهيد و به پتانسيل واقعي خودتان دست پيدا كنيد.
هر كسي ميتواند اينكار را انجام دهد، هیچ کس برای این کار خيلي جوان يا خيلي پير نیست یا خیلی گیر نکرده! ما همه قادریم که معنایمان را پیدا کنیم و به خوشبختی و
کامیابی فراتر از روياها و خيال پردازيهايمان برسیم. شما مجبور نيستيد مانند يك ربات يا فرد قرباني زندگي كنيد و در این زندگی که بی هدف به نظر می رسد و پر از پستی و
بلندیهای تصادفی است، سراسیمه و آشفته باشید. شما هیچ محدوديتی ندارید، شما ميتوانيد اوج بگيريد.

چطور؟ با نظر فروتنانۀ خود ميگوييم، يكي از اين راهها خرد كابالا است.