Video Course 1 in Farsi | KABBALAH CENTRE EUROPE AND AFRICA

Video Course 1 in Farsi

Video Course Farsi

به مرکز آموزشهای ویدئویی مرکز کبالا شعبۀ اروپا خوش آمدید.

اکنون مرکز کبالای اروپا سمینارها و ترم ها را به گونه ای ارائه می دهد تا در دسترس باشد و بتوانید به آسانی آنها را مشاهده کنید و با سرعت و روند دلخواه خود آموزش ببینید.

هر زمان که وارد سیستم شوید، به ویدئوهای خریداری شده به طور نامحدود دسترسی خواهید داشت و تاریخ انقضاء ندارد. 

پیشنهادات خود را برایمان بفرستید!

ترم 1 کبالا –  به زبان فارسی

قیمت : 24 یورو /  9جلسه

 

ترم اوّل کبالا، دوره تغییر الگوهایی است که رازهای همه آموزشهای کابالایی و قانونهای طلایی را آشکار می سازد، اگر در جستجوی کامیابی بیشتری در زندگی تان هستید می توانید به این طریق استاد زندگی خود شوید. کابالا به شما راه هایی فراتر از محدودیت تفکر های منطقی نشان داده و شما را ماوراء قفس بستۀ خود می برد.

در دنیایی که پر از راهنمایی های "چگونگی" است، نیروی کابالا به شما راهنمایی "چرا" را ارائه می دهد.

 

برای ثبت نام از اروپا اینجا کلیک کنید

برای ثبت نام از آمریکا اینجا کلیک کنید

Kabbalah 1 Farsi

جلسه 1 : تعریف واقعیت

جلسه 2 : طرح کابالایی خلقت

جلسه 3 : حریف 

جلسه 4 : مقاومت

جلسه 5 : تیکون

جلسه 6 : تحول ابدی

جلسه 7 : ابزار کبالایی

جلسه 8 : به اشتراک گذاشتن فاعلانه

جلسه 9 : تصویر بزرگ