Free Introductory Lectures in Farsi: What is Kabbalah? | KABBALAH CENTRE EUROPE AND AFRICA

Status message

Submissions for this form are closed.

Free Introductory Lectures in Farsi: What is Kabbalah?

 

ثبت نام برای معارفه های رایگان به زبان فارسی

کابالا چیست؟

پخش زنده اینترنتی

 

چهارشنبه ها:  18 , 25 بهمن(دلوه) ، 2 اسفند(حود) 1391 --  6 ، 13 ، 20  فوریه 2013

 

به وقت ایران       22:15 - 21:00

به وقت افغانستان   23:15 – 22:00

به وقت پاکستان     23:45 - 22:30

به وقت نیویورک   15:15 – 14:00

به وقت لوس آنجلس    12:15 – 11:00

 

لطفاً برای دریافت لینک و دیدن معارفه، فرم زیر را به انگلیسی پر کنید. لینک را در روز معارفه دریافت خواهید کرد